Här är bristen på arbetskraft störst i år:

ü  Bergsarbetare, gruva

ü  Mjukvaru- och systemutvecklare

ü  Ingenjörer och tekniker inom gruvteknik och metall

ü  Civilingenjörer, gruvteknik och metallurgi

ü  IT-arkitekter

ü  Civilingenjörer, bygg och anläggning

ü  Läkare

ü  Civilingenjörer, elkraft

ü  Soldater

ü  Förskolelärare

ü  Kockar

ü  Lastbilsmekaniker

ü  Byggnadsplåtslagare

ü  VVS-ingenjörer

ü  Operationssjuksköterskor

ü  Testare och testledare

ü  Sjuksköterskor, psykiatrisk vård

ü  Byggnadsingenjörer och byggtekniker

ü  Sjuksköterskor inom akutsjukvård

ü  Maskinbefäl, fartyg

 

 

Yrken med störst brist på sökande (5-10 års sikt)

ü  Teknikyrken

ü  Datayrken

ü  Läkare

ü  Vidareutbildade sjuksköterskor

ü  Undersköterskor

ü  Dentala yrken

ü  Flertalet byggyrken

ü  Kvalificerade yrkesarbetare inom tillverkningsarbete

ü  Flera läraryrken

 

Yrken med störst konkurrens bland sökande (5-10 års sikt)

·         Vaktmästare

·         Försäljningsyrken

·         Yrken inom hotell och restaurang

·         Vårdbiträden

·         Yrken inom kultur och media

·         Montörsyrken

·         Vissa maskinoperatörsyrken

·         Flera administrativa yrken

 

 

Källa: Arbetsförmedlingen