EXEMPEL -- Hur räkna på oron....

 

Dubbelmåns AB har 7 ansällda, en som sköter administrationen, de övriga arbetar i verkstaden. Företaget utför tillverkning av plåtdetaljer. En av de stora kunderna är ExpOrt. I tidningarna har man kunnat läsa att deras viktigaste kund ExOrt har dålig ekonomi och riskerar att gå i konkurs. De planerar också att flytta sin verksamhet utomlands.

 

Det som stått i tidningen diskteras flitigt på fikarasterna. Den ständigt återkommande frågan är. Vad händer med OSS? Dubbelmåns chef har fått frågan från personlen men inte förstått personalens oro. Han tycker det är jobbigt med alla frågor och svarar ofta undvikande på medarbetarnas frågor.

 

Chefen förhandlar redan med en ny kund. Han känner att han kan vara med och konkurrera med andra företag och tror att det egna företaget ska kunna ro hem hela affären.

 

Företaget har bra medarbetare; Kurt som är 59 år är mycket orolig och anser sig vara i farozonen om det skulle bli nedskärningar på företaget. Han tänker mycket på hur han ska klara av ekonomin. Lika orolig är Patrik som är 27 år och sist anställd. Patrik har redan varit på Arbetsförmedlingen och tittat på nya jobb, men då måste han flytta. Detta vill inte Patrik för det skulle innebära att han inte kan vara kvar i föreningslivet på orten, vilken är Patriks stora favoritsysselsättning på fritiden.

 

När kontraktet är klart med den nya kunden kommer chefen in på fikarasten med en Tårta för att fira. Alla blir förstås glada och lättade, men vad har oron kostat?  (Exemplet delvis hämtat från Nutek.)

 

Tidsberäkning före månad

Kafferaster, förlända med 5 min/rast

 

2 kafferaster per dag

 

7 personer x 10 min =70 min/dag

 

 

70 min/dag x 20 dagar

23

timmar

Kurt tar fler och längre rökpauser, ca 10 per dag

3

timmar

Patrik, pauser, besök på AF mm, ca 10 min per dag

3

timmar

Totalt

29

 

Kostnadsberäkning

29 timmar x 184 totalt = 5336 kr


Inkl. semester ersättning 12 % och Soc.avg 31,42, För att göra det enkel är lönerna beräknad till ca 20000/mån/anställd.

 

Hur hade företaget kunnat undvika eller minska onödiga kostnader?  I det här fallet så hade chefen kunnat tala klartext från början. Medarbetarna hade då sluppit känna all den här oron.

 

Som småföretagare är det inte alltid lätt att hinna tänka på allt. Ett tips är att skaffa dig ett bollblank/coach – som lyssnar på dig och dina idéer, – en som vägleder dig att hitta rätt, dvs det som är rätt för dig personligen och ditt företagande.

Läs mer på ….