Få unga vill bli chef.

 

Detta enligt en undersökning som chefsorganisationen Ledarna låtit göra bland personer i åldern 18–35 år. Varannan ung kvinna och var tredje ung man tackar nej till ett framtida ledarjobb. Många har bilden av att en chef måste offra mycket av sitt privatliv.

 

Ca 46 procent av kvinnorna vill inte bli chefer. Bara 17 procent vill bli det så snart som möjligt eller inom några år. 38 procent kan tänka sig att bli det någon gång under karriären. Bland männen är siffrorna högre, men fortfarande är det 31 procent som säger sig aldrig vilja vara chef.

Anki Udd på Ledarna konstaterar att mycket beror på en rädsla för att behöva ge upp sitt privatliv.

– Det absolut viktigaste för unga är att chefskapet går att kombinera med ett privatliv. Många unga har bilden av att det är uppoffrande att vara chef. För dem innebär det att jobba 60 timmar i veckan och att inte ha något privatliv, men så måste det inte vara.

För att rekrytera framtida chefer är det är viktigt att visa vad företaget står för. Unga tar inte jobb var som helst utan vill känna att de delar företagets värderingar. Hon är övertygad om att arbetsgivare som är medvetna och som förstår hur de ska locka rätt talanger allt mer kommer att anpassa chefsjobben.

Viktigt är att ha flexibilitet kring chefsuppdraget beroende på vad personen behöver i sin livssituation just nu. Att möta det individuella behovet. En småbarnsförälder har andra behov än någon som är medelålders.

Att hälften av de unga kvinnorna nobbar ett framtida chefsjobb beror mycket på att de fortfarande tar huvudansvaret när de skaffar familj.  Det är klart att det hämmar känslan av att vilja göra karriär. Även om unga kvinnor i Sverige är oerhört ambitiösa har de ofta svårt att sälja in sig själva, men jag tror att kvinnorna kommer på sikt, säger Anki Udd.

Någon chefsbrist framöver blir det inte.  Det kommer alltid finnas de som är beredda att axla den här typen av uppdrag. Många unga vill gärna ha inflytande och vara delaktiga i beslut, men personalansvaret tycker många är knepigt och det är främst det de tvekar inför.

Källa; Computer Sweden