En hjärnvänlig arbetsplats - kanske ett konkurrensmedel för framtidens arbetsgivare.

 

Hjärnvänliga arbetsmiljöer ett måste för vår överlevnad.

Den dagen vi alla inser hur stor kostnaden för samhället blir när människor på grund av hög arbetsbelastning och negativ stress under lång tid får psykisk ohälsa och blir sjuka och ibland skadade för alltid, kanske vi äntligen kommer att börja skapa HJÄRNVÄNLIGA arbetsmiljöer och arbetsplatser.

 

Arbetsplatser och arbetsmiljöer där vi ser till att också hjärnan mår bra. Det räcker inte med höj- och sänkbara bord och stolar som stöttar nacken och är mjuka att sitta på.

Det behövs frihet från kontorslandskap. Möjlighet till lugn och ro och ensamhet också under arbetstid. Tid för pauser och eftertanke. Möjlighet att kunna arbeta långsammare. Rum för vila från intryck. Och massor av skratt och arbetsglädje. Möjlighet att kunna förändra antalet arbetstimmar beroende på hur hela livssituationen ser ut. Att kunna minska timmarna man jobbar när livet krisar på något sätt, t ex skilsmässa, dödsfall, sjukdom, åldrande anhörig.

Många insatser kan vara till fördel för medarbetare, inte minst de som måste arbeta intensivt och under stor press en längre tid. Det går därför att se det som en generell utveckling av arbetsplatsen att göra den ”hjärnvänlig”, säger Thomas Karlsson, biträdande professor och en av de forskare som tagit fram rapporten.

Arbetsmiljön viktig

En hjärnvänlig arbetsplats får man genom att exempelvis vara flexibel när det gäller arbetstider, ha lathundar och tydliga skriftliga instruktioner, en användarvänlig utrustning, god mötesstruktur med protokollföring och möjlighet att arbeta ostört och ta återhämtningspauser

Behovet av hjärnvänliga arbetsplatser är stort. Cirka 700 000 personer i arbetsför ålder lider av någon typ av kognitiv funktionsnedsättning. (tankemässig)

Ett stort antal sjukdomar kan ge kognitiva funktionsnedsättningar, exempelvis problem med minne och språk, några av dem är Stroke, Parkinsons sjukdom, epilepsi, ADHD och svåra skalltrauman. Ungefär 15 procent av befolkningen i arbetsför ålder har idag en kognitiv funktionsnedsättning.


Vad betyder kognition?

1.     (psykologisk term) organisationen av vår varseblivning som kunskap och vetande,