Allt fler jobbgranskas på Facebook

 

2013-02-21  Mer än fyra av tio arbetsgivare kollar upp jobbsökare i sociala medier, visar en färsk undersökning. För fyra år sedan var det en av tio.

I tider av jobbrist, som i dag, uppstår ett slags arbetsgivarens marknad. Företagen får större handlingsfrihet och kan ställa högre krav i anställningsförhandlingarna.

Tre av fyra rekryterare hos arbetsgivarna har rutiner för hur de ska göra bakgrundskontroller på personer som söker jobb hos dem, visar undersökning från Stockholms handelskammare och informationsföretaget Bisnode som presenterades på torsdagen.

http://oas.dn.se/RealMedia/ads/adstream_lx.ads/dn.se/ekonomi/allt-fler-jobbgranskas-pa-facebook/L13/28527174/k2a1/dn.se/WWF_13049_FIller_2013/wwf_external_468x240.html/6254706a6131414d2b566f4142544854?_RM_EMPTY_&article=891001&topic=&keywords=_utbildningshistoriken_n%e4tgranskar_jobbrist_jobbgranskas_h%e4lsohistoria_granskningsform_avskanning_anst%e4llningsf%f6rhandlingarna_ofentliga_samtiga_brottsdomar_rekryterarna_jobbs%f6kare_informationsf%f6retaget_bisnode_bakgrundskontroller_kreditupplysningar_arbetss%f6kandes_rekryteringsf%f6retag_linkedin_&pagetype=Standard+Article&XE&pagetype=Standard+Article&XE

Den andelen är trots allt oförändrad över tid, så det tycks inte ändras av konjunkturen.

Ungefär en tredjedel av de undersökta arbetsgivarna säger att samtliga sökande kollas upp på något sätt, medan en tredjedel uppger att det görs för de allra flesta och en tredjedel att det görs för några få.

På vilket sätt folk kollas upp skiljer sig mellan företagen, och det finns skillnader mellan privata och offentliga arbetsgivare.

En överväldigande majoritet går igenom referenser, tidigare anställningar och utbildning.

Knappt fyra av tio nätgranskar de jobbsökande via sökmotorer som Google.

Avskanning av sociala medier är den granskningsform som ökar mest. I årets mätning är det 45 procent av rekryterarna som säger att de kollar Facebook och 42 procent att de kollar det mer yrkesinriktade nätverket Linkedin. I båda fallen är det 11 procent som säger att de alltid gör detta.

När motsvarade undersökning gjordes 2008 var det en av tio arbetsgivare som uppgav att de kollade upp jobbsökare i sociala medier.

En femtedel av rekryterarna kollar brottsdomar, och nästan lika många undersöker de arbetssökandes hälsohistoria.

Betydligt fler privata än offentliga arbetsgivare kollar hälsoläget. Samma skillnad finns när det gäller alkohol- och drogtester, liksom kreditupplysningar.

Offentliga arbetsgivare är däremot flitigare än privata med att granska utbildningshistoriken.

Källa: DNAnders Bolling