Samma villkor på arbetsmarknaden?

2014-01-17 Idag är det dubbelt så vanligt med arbetsplatsolyckor med sjukfrånvaro bland bemanningsanställda som bland övriga anställda. Inhyrda får de tyngsta och mest enformiga arbetena, som företaget inte vill ge sina anställda. Och deras introduktion hoppas ofta över eller kortas ner.

 På 18 år har antalet bemanningsanställda i Sverige växt från 5 000 till 60 000. I januari 2013 fick Sverige en ny lag för uthyrning av arbetstagare till följd av att EU har antagit det så kallade bemanningsdirektivet.

Det betyder i stort sett att de som är anställda av ett bemanningsföretag och arbetar för ett kundföretag ska ha samma villkor som om de hade varit anställda direkt av kundföretaget.

Kundföretaget ska också informera bemanningsanställda om lediga prov- och tillsvidareanställningar. Tidigare fick den som hade sagt upp sig från en anställning och sedan börjat arbeta på ett bemanningsföretag inte hyras ut till den tidigare arbetsgivaren under ett halvår, men den regeln försvann i och med den nya lagen.

Arbetstagare från bemanningsföretag ”ska ha tillgång till gemensamma anläggningar och inrättningar” på samma villkor som anställda hos kundföretaget. Regeln betyder att de har rätt att träna på kundföretagets motionsanläggning men inte till motionsbidrag.

Enligt den nya lagen får inte heller bemanningsföretaget hindra en arbetstagare att ta anställning hos ett kundföretag som denne har arbetat för. Bemanningsföretaget får inte heller begära eller ta emot ersättning från en arbetstagare för att placera hen i ett speciellt kundföretag.

Med Likabehandlingsprincipen omfattar de villkor som har fastställts i kollektivavtal eller genom generella bestämmelser som gäller arbetstider, övertid, raster, nattarbete, semester och helgdagar samt skydd för barn och ungdomar, gravida, nyblivna mödrar och ammande kvinnor.

Även skydd mot diskriminering är ett sådant grundläggande arbets- och anställningsvillkor. Bemanningsanställda undantas när det gäller lön om de har lön av bemanningsföretaget mellan uthyrningstillfällena.

Pension räknas i det här fallet inte som lön och premieinbetalningar för tjänstepension behöver därför inte följa kundföretagets avtal.

Källa Ninni Dicksson