Så använder du karriärnätverk för att söka jobb

2003-01-27 DN. Det digitala karriärnätverket Linkedin har i dag över en miljon svenska användare. Men hur ska vi använda det? Ska vi vara selektiva med våra kontakter, som på ett digitalt Rotarymöte? Eller samla så många som möjligt, för att sprida vår profil till fler?

Det är i viss mån en balansgång, svarar Johannes Sundlo, expert på hr i sociala medier och rekryterare.

– Det beror på vad vi i första hand vill använda vårt Linkedinkonto till: som ett digitalt visitkort eller för att söka jobb.

Runt en femtedel av Sveriges yrkesverksamma har i dag mer eller mindre fullständiga profiler hos Linkedin. Främst handlar det om akademiker och tjänstemän i storstäderna.

Många av oss får med jämna mellanrum påstötningar från personer som vill lägga till oss i sina Linkedin-nätverk. Ibland från sådana vi inte känner, och kanske aldrig ens hört talas om. Ska vi då tacka ja? Eller ska man hålla sig till dem vars yrkesliv man känner till och som man vet är relevanta kontakter för en själv?

– Har du ett jobb som du vill och kan stanna på finns ingen anledning att lägga till personer bara för att få fler kontakter, tycker Johannes Sundlo.

– Då använder du din Linkedin-sida för att visa vem du är och vad du gör, och ska bara lägga till personer du känner till och tror att du kan ha nytta av.

Du behöver inte ha dåligt samvete för att tacka nej till okända, anser han:

– Särskilt inte om de inte bemödat sig om att skriva ett personligt meddelande.

En tredjedel av svenskarna använder nätet för att söka jobb. Och många bevakar utvecklingen i sin bransch via Linkedin.

Rekryterings- och bemanningsföretag söker ofta aktivt efter ledig kompetens på Linkedin och andra sajter. För dig som är arbetssökande kan det därför faktiskt ändå finnas en poäng i att lägga till så många kontakter som möjligt:

– Då hittar vi rekryterare dig lättare, konstaterar Johannes Sundlo.

– Ju fler du har en koppling till, desto högre hamnar du i nätverkets sökningar. Det är Linkedins sätt att premiera de aktiva. Har du inga kontakter kommer jag aldrig att hitta dig om jag söker på en viss kompetens, oavsett hur kompetent du är.

Även som arbetssökande är du förstås betjänt av att tänka strategiskt kring dina kontakter. Det bästa är tunga personer inom ditt eget yrkesområde, som i sin tur kan ha många kontakter som är relevanta för dig.

Fredrik Bernsel, Linkedins försäljningsdirektör för bland annat Europa, understryker rekommendationen att bygga relationer med förtroendeingivande personer och med branschfolk – inte vem som helst.

– Det handlar om kvalitet snarare än kvantitet. Som en generell riktlinje är minst 50 kontakter bra för att få ut det mesta av ditt nätverk. Ju fler kontakter du har, desto fler kontakter når du utanför ditt eget nätverk. Däremot är 500 kontakter för många för de flesta av oss. Se till att varje kontakt har en mening för dig och ditt nätverk.
Brit Stakston, expert på sociala medier, kallar Linkedin för ”Facebook med slips”, och en ”Rotaryklubb på nätet”.

– Är det något socialt nätverk där man kanske är stolt över att inte ha fler än hundra kontakter är det just Linkedin. Här finns ju också möjligheten att skriva in rekommendationer, som inom klassiskt analogt nätverkande.

Också kring möjligheten att ge och få rekommendationer utvecklas nya kulturer på Linkedin. Brit Stakston föreslår att man kommer överens med sina kontakter om hur man ömsesidigt kan enas om vilka egenskaper hos den andra som man vill ställa sig bakom.

– Många kunde också arbeta mycket mer aktivt med att få in en bra rekommendation från var och en av sina senaste arbetsgivare. Källa: TT