2013-01-18 - God kommunikation är en förutsättning för en effektiv organisation. Men det finns många fallgropar som kan förhindra ett bra samtal kollegor emellan. Retorikkonsulten Gabrielle Salander har identifierat sju kommunikationssynder.

På webbplatsen Suntliv.nu beskrivs de sju synderna. Gabrielle Salander påpekar att det är lätt att upptäcka vad andra gör för fel, men att vi skulle tjäna på att även rannsaka oss själva och fundera på hur vi gör i olika sammanhang. Här är de sju kommunikationssynderna som du bör vara vaksam på:

1. Att nedvärdera och döma. Vi vill gärna snabbt kategorisera och döma människor, stämpla dem som blyga, stöddiga, slarviga etcetera. När vi sedan har bestämt oss för hur den andra personen är kommer vi tolka allt hen säger genom det filtret – vilket ofta blir en självuppfyllande profetia.

2. Uttrycka sig diffust. Det är lätt att använda ord som är vaga och otydliga – som ”inom en snar framtid” eller ”vi ska se över det här”. Vad betyder de egentligen, mer konkret?

3. Hinta och pika. Istället för att säga rakt ut vad man tycker när en kollega gör något som irriterar, lindar vi ofta in det i sarkasmer eller pikar. Det skapar osäkerhet hos motparten. Säg vad du egentligen menar!

4. Skylla ifrån sig. När något går bra är det lätt att ta åt sig hela äran. När något går dåligt är det däremot ofta någon annan som får ta ansvaret. Det hindrar oss från insikter om vad vi hade kunnat göra annorlunda.

5. Klaga och gnälla. Ibland behöver vi ventilera sånt som bekymrar oss, men det leder lätt till en negativ klagospiral. Ett sätt att göra något konstruktivt av gnället är att börja diskutera lösningar på det som är dåligt.

6. Tro att vi kan läsa tankar. Tror du att du är en mästare på kroppsspråk och att du förstår precis vad din samtalspartner tänker? Det går inte alltid att lita på att vad vi visar utåt är sanningen. Undvik att dra negativa slutsatser enbart utifrån ett par korsade armar eller en sänkt blick!

7. Ge dubbla budskap. Om du inte tror på det du säger så kommer troligen ditt kroppsspråk eller tonfall tala ett motsatt språk. Det blir förvirrande och otydligt.

Källa: Suntliv.nu